Sörmland

Bättre samarbete ger bättre service

För att Stockholmsregionen och länen runt omkring ska kunna fortsätta att växa och utvecklas måste samarbetet över länsgränserna stärkas och bli bättre.

Det anser Regionförbundet, som vill att alla län i Mälardalsområdet ska bidra och samarbeta bättre. Det handlar om frågor som järnvägssatsningar och vägar och annan infrastruktur. Allt för att de som arbetar, studerar och reser över länsgränserna ska få det som snabba och bekväma kommunikationer som möjligt.

Regionförbundet hänvisar till Mälardalsrådet som sedan flera år tillbaka driver en storregional infrastruktur och kollektivtrafiksatsning under namnet "En bättre sits".

Sju län, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland deltar. För ett bättre internationell tillgänglighet, rimlig pendling mellan regioner. Klimatsmarta, effektiva godstransporter och framkomliga och trafiksäkra vägar.