Sörmland

Fler klagar på bemötandet i vården

1:40 min

Allt fler patienter i länet klagar på bemötandet inom vården. Antalet klagomål som gemensamma patientnämnden har tagit emot från patienter på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ökade med över 60 procent från år 2010 till 2011.

Så här säger några patienter på Nyköpings lasarett hur de vill bli bemötta när de söker vård:

– Kompetensen och bemötandet, att man har empati och en vilja att inge hopp för den som är i en utsatt situation.

– Kontakt med läkaren och att man får ha samma läkare varje gång, så att de kommer ihåg vad man kommer dit för.

– Det betyder allt, för annars tycker man att man inte är något värt och att de inte bryr sig.

För de patienter som P4 Sörmland har pratat med är ett bra bemötande bland det viktigaste när de söker vård. I Sörmland finns en gemensam patientnämnd för landstinget och kommunerna, där patienter kan lämna sina synpunkter och klagomål.

Totalt fick patientnämnden in runt 1000 anmälningar år 2011 och även om det är en minskning från året innan, så ökade just anmälningarna som gällde dåligt bemötande och bristande information.

På Mälarsjukhuset i Eskilstuna steg antalet klagomål om bemötandet med över 60 procent, från ett femtiotal till 84 stycken. Enligt landstingets hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem är det uppseendeväckande låga siffror för ett så pass stort sjukhus och han tror att om alla som var missnöjda med bemötandet inom vården skulle anmäla det, skulle sifforna vara betydligt högre.

– Man känner väl till från patientenkäter över hela landet att det finns problem med just de här sakerna, så det är väl rimligt att anta att det skulle vara fler.

Han säger att det är viktigt att ta klagomålen på största allvar.

– Patientnämnden har väldigt bra samarbete både med våra verksamhetschefer och våra chefsläkare.

På Sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens högskola har bemötandet av patienter blivit en del av undervisningen. Det berättar docent Margareta Asp som har ämnesansvar för  de vårdvetenskapliga kurserna i sjuksköterskeprogrammet, där bemötande frågor är i fokus.

– Vården handlar ju om att man ska mötas och det är förutsättningen för att man ska kunna ge en god vård. Om det är grunden så är det en möjlighet för att kunna skapa en vårdande relation. Hur vi kan främja hälsa, hur vi kan lindra lidande för patienter. Och som patient så är man ju ofta i en sårbar situation och därför är man väldigt mottaglig för hur man blir bemött av andra, säger docent Margareta Asp.

– När jag träffar en patient så vill jag att den ska känna sig trygg med mig och lita på att jag kommer att göra det som är bäst för den. Om patienten är otrygg så skapas ett ännu större lidande för den. Och om jag är stressad så kommer patienten inte känna sig trygg med mig, säger studenten Lina Tjärnberg som studerar sin 5:e termin på sjuksköterskeprogrammet i Eskilstuna.