Avgörande analyser dröjer

Idag kunde ett 18 år gammalt mordfall i Eskilstuna ha nått närmare sin lösning, men svaret på de DNA-prover som tagits dröjer ännu några dagar. Det är Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping som när som helst väntas vara klara med analyserna och därmed kanske kan bidra till lösningen på mordet på två kurdiska makar sommaren 1986.

Ja, polisen i Sörmland väntar fortfarande på svar på de DNA-analyser som görs av kroppsvätskor som polishundar spårat upp i en lägenhet i Eskilstuna. Förhoppningar fanns om att analyssvaren skulle kommit idag. Men nu dröjer de ännu en tid. Skulle kroppsvätskorna bindas till det döda paret är det sannolikt att den aktuella lägenheten är mordplatsen och det kan i sin tur leda fram till ett gripande av mördarna, enligt kriminalkommissarie Bengt Jansson.