Lättare för finsktalande

Det kan bli lättare för finsktalande i Eskilstuna. Kommunen har nu tagit ytterligare ett steg i frågan om kommunen ska vara en del i ett så kallat utökat förvaltningsområde för det finska språket.

Kommunens tjänstemän vill att kommunen först ska satsa på utökad service på det finska språket inom förskolan och äldreomsorgen. Man vill att politikerna ska klubba igenom förslaget som ett svar på en utredning om det finska språket i Mälardalen. En idé med förvaltningsområdet är också att det ska bli möjligt att använda finska i kontakter med myndigheter och domstolar. Eskilstuna kommun menar att den, enligt dagens lagstiftning, i stort sett redan ger service på finska i berörda förvaltningar.