Gamla mår bättre av färre läkemedel

De flesta av de som bor på äldreboenden får onödigt många läkemedel. Det här visar ett unikt projekt i Eskilstuna och Strängnäs. Nio av tio äldre mådde bättre eller lika bra som tidigare efter det att mängden piller minskats efter noggrann genomgång!

I projekt, som är det största i sitt slag i landet, ingick 474 äldre på ett stort antal äldreboenden i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans med apotekare, läkare, sköterska och en kontaktperson gick personalen igenom vilka läkemedel de äldre hade. Senare gjordes också en uppföljning. Projektet pågick under 20 månader.

Och resultatet var slående. Det visade sig att det i genomsnitt gick att minska intaget av mediciner med 14 procent. Samtidigt som nio av tio vårdtagare mådde bättre eller lika bra som tidigare! 33 procent mådde bättre medan 56 procent hade ett oförändrat hälsotillstånd jämfört med tidigare, större, läkemedelsintag.

– Resultaten är mer positiva än vi vågade hoppas. Det säger projektledaren, apotekare Ruth Lööf.

En annan effekt blev att kostnaderna för läkemedel minskade med 17 procent, alltså något mer än intaget av läkemedel. I pengar betydde det här en besparing på 800 000 kronor.