Skolk kan leda till kriminalitet

Skolk är inkörsporten till mycket kriminalitet bland ungdomar. Det visar en studie som Katrineholms kommun gjort bland 370 niondeklassare.

Av de 370 niondeklassare i Katrineholm som deltagit i undersökningen har mer än var tionde svarat att de burit kniv som vapen. När det gäller frånvaron är det fyra av tio Katrineholmsnior som skolkat minst en hel dag. Närmare hälften av eleverna tycker dessutom att det är okej att deras kompisar skolkar. Och just den höga toleransen till skolk ser Ola Nordqvist i Katrineholms brottsförebyggande råd som ett av de allvarligaste problemen.

– Frekvent skolkande är en av de största riskfaktorerna och det är väldigt viktigt att både skola och föräldrar tar det varningstecknet på allvar, menar han.