P10: s skjutfält måste säljas

Om regeringen sätter sina planer i verket och lägger ner P10 i Strängnäs måste försvarsmakten sälja av skjut- och övningsfältsområden. Det menar den sörmländska riksdagsledamoten folkpartisten Liselott Hagberg, som igår väckte en fråga till näringsministern i ämnet.

Strängnäs är en kommun med ett mycket strategiskt läge som utpekats som en av 40 framtidsorter i Sverige. Bara om kommunen får tillgång till mark vid en eventuell nedläggning av P10 kan tillväxten räddas, menar Liselott Hagberg.

– Kommande företagsetableringar skapar behov av bostäder och tomtmark. Därför är det viktigt att ett beslut som innebär att P10 läggs ner också innebär att försvarsmakten inte bibehåller ägandet av övningsområden, säger Liselott Hagberg.