sörmland

De letar bomber i Östersjön

1:37 min

Sjöfartsverket är just nu ute och kontrollerar gamla kemiska bomber som ligger på Östersjöns botten. Sjömätningsfartyget Baltica Norrköping kastade loss igår.

Det så kallade Chemsea-projektet är en del av Baltic Sea Region programmet, och går ut på att hitta kemiska stridsmedel som dumpades efter andra världskriget.

Det handlar om 50 000 ton stridsmedel som kan finnas på Östersjöns botten.

Under de nästan 70 år som gått sedan andra världskrigets slut har mycket hunnit rosta sönder och giftig senapsgas riskerar att läcka ut.

Därför vill man nu till en början kartlägga de kemiska vapnen, för att sedan kunna gå ner och undersöka hur farligt det kan vara.