Eskilstuna

Politisk splittring om nystartszoner

Frågan om så kallade nystartszoner splittrar regeringen. Kristdemokraterna tror inte längre på idén att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap något som regeringen lanserade strax före valet 2010. Nystartszoner har diskuterats i bland annat Eskilstuna. 

Partiet hänvisar till forskning som tyder på att det inte kommer att ge några ytterligare jobb. Frågan om nystartszoner har diskuterats i Eskilstuna. Den politiska majoriteten har tidigare sagt nej till förslaget från Finansdepartementet.

Företag inom zonerna ska, enligt förslaget, kunna få kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter vilket, enligt företrädarna för en sådan reform, skulle stimulera nyföretagande och leda till fler jobb i områden med hög arbetslöshet och många invånare med försörjningsstöd

Men Eskilstuna kommun ser en klar risk att utanförskapet ökar när människor blir hänvisade till arbeten inom sina bostadsområden och tror också att det finns en risk för snedvriden konkurrens på olika villkor.

Bland annat har Folkpartiet i Eskilstuna föreslagit nystartszoner.