Sörmland

Ort kan avgöra handikappersättning

Om en person beviljas handikappersättning av Försäkringskassan kan avgöras av var personen bor. En internrevisionsrapport från Försäkringskassan visar att det finns skillnader i besluten.

– Om man från sin kommun för hjälp med hemtjänst, så får du inte det beviljat från försäkringskassan också. Ett annat kan vara olika typer av hjälpmedel som landstinget beviljar som också kan skilja sig åt, eller sjukresor. Får du det tillgodosatt från någon annan instans, så får du det inte en gång till via handikappersättningen, säger Susanne Moverare.

Handikappersättning är en ersättning till vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver mer tidskrävande hjälp i sin vardag. En intern kartläggning som Försäkringskassan gjort visar att kontoret i Eskilstuna beviljade 62 procent av alla ansökningar om handikappersättning mellan januari och november förra året. I Nyköping och Södertälje, som har jämförs tillsammans, beviljades endast 53 procent. Och det behövs insatser för att minska skillnaderna, enligt Susanne Moverare.

– Framförallt behöver vi analysera vad det beror på, förutom de här yttre faktorerna. sedan får vi göra åtgärder utifrån det, säger hon.

Men det är också viktigt att den som själv är berörd, anmäler förändringar av hjälpbehovet säger hon.

– Om någon får ett utökat behov av någonting så kan man kontakta försäkringskassan så utreder vi den delen, säger Susanne Moverare.