Sörmland

Nedskärningar av antalet kyrkoherdar

Svenska kyrkan drar in på antalet kyrkoherdar med en fjärdedel. Det görs nedskärningar både i Sörmland men även i Sverige i stort.

I Strängnäs stift minskar antalet från 62 till 54. Alltstå en nedskärning med 12 procent. I Sverige i stort minskar antalet kyrkoherdrar men en fjärdedel, enligt Kyrkans tidning.

Det är kyrkan som i sin nya organisation minskar antalet kyrkoherdebefattningar från årskiftet vilket gör att några kommer att få sluta, men de flesta blir komministrar, alltså präster. Som tillskillnad mot en kyrkoherde inte är arbetsledande.

Kyrkan och facket kom förra året överens om att kyrkoherdar som får sluta och är 55 år eller yngre får behålla sin lön i fem år. De som fyller 56 år när de slutar får behålla lönen till pensionen.