Nyköping

Gravid blev nekad i sista timmen

En nybliven mamma i Nyköping är besviken över det bemötande hon fick i Nyköping i samband med förlossningen. När hon ville komma in ombads hon vänta.

När värkarna kom tätt fick hon veta att förlossningen i Nyköping hade intagningsstopp och att hon därför skulle åka till Eskilstuna.

Ambulanspersonal vägrade köra henne utan barnmorska och då togs hon i alla fall in i Nyköping, där barnet till slut föddes en dryg timme senare.

Hon har nu anmält bemötandet till Socialstyrelsen.