Eskilstuna

Högskolan riskerar bli av med utbildning

Kandidatutbildningen i Spanska vid Mälardalens högskola håller så låg kvalitet att Universitetskanslersämbetet överväger att återkalla högskolans rätt att utfärda denna examen.

Mälardalens högskola ska senast den i februari nästa år komma in med en redogörelse för de åtgärder som har gjorts för att förbättra utbildningen.

Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att högskolan inte längre får utfärda examen i spanska.