Nyköping

Stopp för trafikstockning

Nyköpings kommun vill lösa de ökade trafikstockningarna i tätorten. Bland annat planeras omdragningar av trafik och ny rondell.

Den ökande trafiken i Nyköpings tätort orsakar problem med ökad köbildning i rusningstrafik.

En trafikpropp har varit trafiksituationen vid Västra Viadukten där kapaciteten har varit begränsad för trafik in och ut från stan.

Kommunen vill nu lösa problemen genom att bygga en rondell i korsningen Västra Tullgatan - Järnvägsgatan och samtidigt stänga av genomfarten från Västra Trädgårdsgatan.

Enligt kommunen skulle det ge en ökad trafikkapacitet över västra infarten..