Eskilstuna

Fortsatta problem med trygghetslarm i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har fortsatta problem med driftstörningar i de digitala trygghetslarmen. Det berör de som har ett trygghetslarm som med GSM ringer upp larmcentralen.

Störningarna innebära att täckningen på GSM-nätet kan försvinna kortare eller längre stunderoch därmed kan larmet inte komma fram.

Kommunen uppmanar de berörda att ringa Larmgruppen. Vid livshotande situation ska man alltid ska ringa 112, enligt kommunen.

Det är oklart vad felet beror på och kommunen har försökt lösa det med bland annat nya simkort.

– Det har varit tekniska problem med trygghetslarmen en längre tid, säger Juha Stenfors, enhetschef på Vuxenförvaltningen.

Han säger att en person inom äldrenomsorgen har drabbats av att inte få hjälp när denne ramlade på natten och larmade personalen. Hjälpen kom först på morgonen.