Katrineholm

"Svårt införa solidaritetsbonus"

Förslaget om en solidaritetsbonus för kommuner som tar emot många flyktingar får kritik av kommunalrådet Göran Dahlströmt (S) i Katrineholm. Han är tveksam till om det är rätt väg att gå.

– Kommuner som har en väldigt god ekonomi, som brukar sänka skatten och inte har några hyresrätter, jag då får de lite mindre pengar. Jag vet inte hur förslaget är utformat, men det får inte vara något sån att de tänker att "ja, ja, det står vi väl ut med", säger Göran Dahlström (S).

Göran Dahlström hör till de Socialdemokratiska kommunalråd som framfört kritik mot att det statliga stöd till kommuner som tar emot flyktingar inte är tillräckligt och att inte fler kommuner är med och hjälper till.

Tillsammans med Eskilstuna, Flen och Nyköping, tar Katrineholm emot majoriteten av alla flyktingar i Sörmland.

Det socialdemokratiska förslaget om en så kallad solidaritsetsbonus handlar om att kompensera de utsatta kommunerna som genom åren tagit emot många flyktingar.

Tanken med det socialdemokratiska förslaget är att kommuner som idag inte tar emot flyktingar tvingas betala kommuner som tar emot flyktingar. Ett systemet som ska införas i väntan på att ett nytt system för flyktingmottagande införs där statens och alla kommuners ansvar blir tydligt.

Strängnäs, Oxelösund, Gnesta och Trosa är kommuner där flyktingmottagandet är lågt och det är heller ingen som söker sig dit på eget initiativ, enligt länsstyrelsens sammanställning. Och det komplicerar frågan, enligt Göran Dahlström.

– Det finns kommuner som gärna tar emot, men man åker inte dit. Eftersom man kan bestämma själv var man vill bo någonstans så åker man till Katrineholm istället, där man har sina vänner och bekanta. Då är det ju inte Trosas fel, om vi använder det som exempel, att man ska straffas med att få betala pengar. Man måste tänka lite längre i de där frågorna för att vi ska hamna rätt i det här. Men det måste ske en bättre fördelning och vi måste få betalt längre tid. Som det är nu så betalar staten ett par år. Som det är nu på arbetsmarknaden, så får vi kanske stå för tio år med försörjningsstöd, säger Göran Dahlström (S).