Eskilstuna

Svårt för funktionshindrade att komma in i stadshuset

3:17 min

Rullstolsramperna till stadshusets huvudingång i Eskilstuna har varit avstängda i över en vecka på grund av risk för snö och isras. Men ingen information har funnits om hur den som använder rullstol, rollator eller har barnvagn ska ta sig in.

Stewe Sehlberg, som jobbar på Eskilstunas samorganisation för funktionhinderfrågor beskriver hur det ser ut.

– Vi står här vid stadshusets rullstolsramp som är avspärrat med rödvita band. Det är trots allt invånarnas hus, jag hoppas att det bara är ett klantigt misstag.

De två rullstolsramperna, på var sin sida om trappen, har varit avspärrade i över en vecka, utan information om en alternativ ingång för de som använder rullstol, rollator eller har barnvagn.

Först i fredags, efter att P4 Sörmland uppmärksammat kommunen, har en lapp satts upp på stadshusets glasdörr. Den hänvisar till en ingång på baksidan av huset där man får ringa på för att bli insläppt.

Men lappen går inte att läsa därifrån Stewe Sehlberg står med sin permobil. Till vardags jobbar han på Eskilstunas samorganisation för funktionhinderfrågor och han tycker det är dåligt att  infon kommer först nu eftersom många inte känner till den bakre ingången.

– Jag hoppas att det bara är ett väldigt klantigt misstag från kommunen, men det är faktiskt mycket märkligt att de inte uppmärksammat sitt misstag, säger Stewe Sehlberg.

Torsten Gustafsson jobbar inne i stadshuset. Han är fastighetsplanerare på Eskilstuna kommun, med ansvar för kommunens fastigheter. Han säger att fastighetsförvaltaren stängt av ramperna på grund av risk för snö och isras. och medger att de brustit i informationen

– Man hade skottat taket men inte kommit åt all is så man bedömde att det var en säkerhetsrisk att gå där. Men jag kan hålla med om att då ska man ju ha en tydlig hänvisningsskylt att det finns en annan ingång. Där har vi gjort fel,  säger Torsten Gustafsson.

Medan vi står och pratar kommer en äldre herre med rollator gående mot stadshusentrén, han får hjälp upp för trapporna av Torsten Gustafsson.

Det är ett viktigt hus, här fattas politiska beslut och här ska information finnas tillgänglig för medborgarna.

När kommunen investerade i ramperna var det viktigt att visa upp att kommunen är tillgänglig

– Vi har ju byggt den här rampen för att vi ska öka tillgängligheten och då måste man ju se till att snöskottning och sandning och allt fungerar, säger Torsten Gustafsson.

Det är kommunfastigheter som sköter om kommunens hus. Stefan Andersson, förvaltare där säger till P4 Sörmland att de stängt av ramperna på grund av säkerhetsskäl, men att de i det här fallet har misslyckats och inte uppfyllt tillgängligheten till stadshuset, eftersom de missat i skyltningen.

Men nu ska ordentlig skyltning upp vid rampens början så att de som behöver ser dem.

– Första steget så att det blir skyltat ordentligt så att de som behöver rampen ser det ordentligt vid rampens början, säger Stefan Andersson på Kommunfastigheter till P4 Sörmland.