Strängnäs

Vindkraftsmotståndare vädrar morgonluft

1:50 min

Energimyndigheten har tagit fram förslag till uppdatering av riksintressena för vindkraft, men i förslaget är alla områden i Strängnäs, som tidigare varit riksintresse för vindkraft, borttagna.

Områden för riksintresse är sådana områden där myndigheten anser att det lämpligt med vindkraftsparker.

Att Strängnäs inte längre finns med välkomnas av vindkraftsmotståndarna Gun och Arne Lövgren i Helgarö.

– Det är väl alldeles utmärkt eftersom vi inte har behov av den elen och det påverkar vår miljö negativt, säger Gun Lövgren.

– Då slipper ju kommunpolitikerna ha samhällets tryck uppifrån att villfara de här etableringarna. Det kan ju rimligen inte vara ett riksintresse att använda dem för en miljöbelastande överproduktion. Idag badar vi i el. Vi har 21 twh (terawattimmar) över och vindkraften står för sju, säger Arne Lövgren.

Gun och Arne Lövgren har länge varit engagerade i motståndet mot vindkraft. Dels lokalt dels i riksföreningar för att ta tillvara den enskildes intressen mot storbolag och myndigheter.

Arne följer alla detaljer i energifrågan och menar att så länge kärnkraften finns kvar är det överskott på  el och då finns det inget behov av att bygga ut vindkraft. Båda är nöjda med Energimyndighetens nya förslag.

I dag är sex områden i Strängnäs utpekade som riksintressen för vindkraft, vilket skulle kunna innebära flera vindkraftsparker i kommunen.

Men i det nya förslaget finns inga riksintressen för vindkraft kvar, vilket betyder stopp för alla planer på utbyggnad av vindkraftsparker.

I förslaget pekas ett område på båda sidor om länsgränsen mot Östergötland nära Nävekvarn ut som riksintresse och ett mindre område vid Sjösa utanför Nyköping.

Stora kustområden utanför Oxelösund, Nyköping och Trosa pekas också ut som riksintressen för havsbaserad vindkraft.

Centerpartisten Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, är mindre nöjd med förslaget. Han tycker att det är för tvära kast.

– Det är väldigt svårt för oss i Strängnäs att planera. Vi kanske har en horisont på tre, fyra år för att få igenom en sådan här sak. Det är en ganska kontroversiell fråga för de som berörs och det blir väldigt ryckigt för oss att rätta in oss i ledet.