Strängnäs

Strängnäs bostadsbolag tvingas betala skattetillägg

En skattetvist mellan det kommunala Strängnäs bostadsbolag och Skatteverket har nu avgjorts av Kammarrätten. Domen innebär att bostadsbolaget ska betala ett skattetillägg för tidigare redovisade perioder, 2008 och 2009. Men bolaget får inte någon ytterligare befrielse från skattetilläggen än vad det fått tidigare.

Bakgrunden är en revision som Skatteverket gjorde och där myndigheten kom fram till att Strängnäs Bostadsbolag gjort en uppdelning av avdraget för ingående mervärdesskatt, som Skatteverket inte ansåg var skäligt.

Skatteverket krävde bolaget på tillägget för att avdrag hanterats felaktigt för ett par år sedan.

Kammarrättens dom innebär att Förvaltninsgrättens tidigare dom undanröjs.

Förvaltningsrätten kom fram till att bolaget inte behöver betala ett skattetillägg.