Eskilstuna

Utökad övervakning vid Mälarsjukhuset

Länsstyrelsen beviljar tillstånd för en utökad allmän kameraövervakning vid Mälarsjukhusets entréer i Eskilstuna. Det gäller entréer till akutmottagningen, förlossningen och ambulanshallen.

Länsstyrelsen har tidigare beviljat tillstånd för porttelefoner, som nu utökas med tre kameror som ska bevaka närområdet utanför entréerna.

Beslutet gäller en förändring och en utökning och totalt sex kameror.

Länsstyrelsen menar i sitt beslut att det finns ett styrkt och motiverat övervakningsintresse av platsen som går före den personliga integriteten.