Södermanland

Få företag känner till höjd förseningsavgift

Nio av tio företag känner inte till att reglerna om förseningavgifter ändras i mars och att den lagstadgade förseningavgiften höjs till 450 kronor.

Sörmländska företag är okunniga om att den lagstadgade förseningsavgiften höjs från 50 till 450 kronor i mars.

Det är ett beslut från Riksdagen i januari om ändrade betalningsregler som träder i kraft i mitten av mars, som gör att också avgiften för försening höjs från 50 till 450 kronor.

Av företagen i länet så är det bara tre procent som känner till de nya reglerna, det vsar en undersökning från företaget Visma. I hela riket är det nio av tio företagare som inte har koll på att förseningsavgiften höjs. Men mest okunniga om regeländringen är alltså de Sörmländska företagarna.

Förseningsavgiften berör alla företag och myndigheter.