Eskilstuna

Samarbete mot organiserad brottslighet

1:30 min

Personer som misstänks tillhöra organiserad brottslighet i Eskilstuna kommer möta myndigheter som är bättre samordnade i framöver. Idag presenterades en handlingsplan tagits fram bland annat för att hitta personer som riskerar att rekryteras till kriminella gäng.

Kommun, polisen, åklagare och en rad andra myndigheter ska bli bättre på samarbeta mot den oganiserade brottsligheten i Eskilstuna.

Under eftermiddagen presenterades en gemensam handlingsplan

Torbjörn Johansson är operativ chef på polisen i Sörmland. Han berättar att samarbetet kommer handla om att polisen ska lämna råd till personal i socialtjänst, skola och fritidssektorn för att motverka rekrytering till kriminella nätverken och deras supportergrupper.

Kriminalvården ska också bli bättre på att identifiera människor som är i riskzonen för att hamna i grov organiserad brottslighet.

Skatteverket ska prioritera utredningen av skattebrott av personer med koppling till kriminella nätverk.

- På lokalnivå har vi inte samarbetat på det här sättet. Det är inte helt vanligt i Sverige att man gör det på ett organiserat sätt, säger Torbjörn Johansson.