Eskilstuna

Plus för barn-och utbildningsnämnden i Eskilstuna

Barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna gjorde ett plusresultat förra året på drygt nio miljoner kronor. Anledningen till det positiva resultatet är lägre hyreskostnader, flera vakanta tjänster och minskade kostnader för bland annat IT.

I sin verksamhetsberättelse skriver förvaltningen att kommunen numera har 8000 kvadrateter mindre lokalyta än tidigare vilket motsvarar minskade hyreskostnader på nio miljoner kronor.

Kommunen har minskat lokalytan på grund av att antalet elever minskat. Men nu ökar antalet grundskolelever igen. 2012 var fler inskrivna än vad kommunen hade budgeterat för.