Trosa

Öppettider gav högt betyg åt förskola

Föräldrar i Trosa är fortsatt nöjda med förskolan. I en enkät om 2012 års verksamhet blir totalbetyget 8,7 av 10.

Öppettiderna är det som föräldrar med barn i förskoleverksamheten i Trosa är mest nöjda med.

Men även det sammanlagda betyget för förskoleverksamheten blir fortsatt högt. Betyget är detsamma som förra året, nämligen 8,7 av 10.

Efter öppettiderna är det förtroendet för personalen som får högst betyg, följt av att barnen tycker det är roligt att vara på förskolan. Det som föräldrarna vil ändra på är att de vi vara mer delaktiga i verksamheten än idag.

På nästan hälften av förskolorna var svarsfrekvensen 100 procent.