Strängnäs

Inget hästkött i Menigos produkter

Ingen av de analyserade köttprodukterna hos matleverantören Menigo med centrallager i Strängnäs innehåller hästkött. Det meddelar Menigo.

I två av produkterna, båda falukorvsprodukter av märket Menigo, har spår av häst-DNA hittats. Detta innebär att produkten inte innehåller hästkött, men att produkten i hanteringen kommit i kontakt med häst-DNA.

Den låga andelen, en procent, tyder på oavsiktlig sammanblandning, enligt Menigo.

Innehållet från falukorvarna kommer från två svenska produktionsanläggningar som båda har tillstånd att hantera hästkött. De flesta slakterier och styckningsföretag hanterar idag nöt och gris, men även får, lamm och häst förekommer.

Det har inte alltid separata produktionslinjer för hantering av de olika djurkropparna. Detta gör att DNA-spår av andra djur än huvudråvaran kan förekomma.

Menigo kommer inte dra tillbaka produkterna, eftersom de inte innehåller hästkött efter diskussioner med Livsmedelsverket.

Menigo kommer att införa stickprovskontroller på DNA-artbestämning, något som tidigare endast gjorts för bakteriologiska kontroller.

Martin och Servera som levererar livsmedel till alla Örebro läns kommuner drar tillbaka tre varor som kan innehålla hästkött. Det handlar om nötköttbullar, kåldolmar och oxjärpar. Det är Lantmännen som tillverkat produkterna som i sin tur drar tillbaka varorna efter misstanke om inblandning av hästkött i produkterna, rapporterar P4 Örebro.

Lantmännen har skrivit i ett meddelande till sina kunder att de ännu inte har några analyssvar, enligt Christina Gezelius, informationschef på restauranggrossisten Martin och Servera, som nu drar in maten från sina kunder.

– Det handlar om varumärket Kungsörnen. Produkterna är, enligt vad de skriver, producerade av en svensk underleverantör, säger hon till TT.

Företaget Martin och Servera, som bland annat levererar produkter till Katrineholms kommun, beslutade tidigare att skicka företagets alla sammansatta köttprodukter på laboratorietester. P4 Sörmland har försökt ansvariga i företaget, men inte lyckats.