Sörmland

Vinst för landstingets vårdcentraler

Kortare väntetider, 4,5 miljoner i vinst och 14 nyanställda läkare. Det går bra nu för landstinget Sörmlands vårdcentraler.

Enligt primärvårdsledningen bjöd det gångna året på förbättringar på länets vårdcentraler. Organisationen gick med 4,5 miljoner kronor i vinst och kortade köer genom nyanställningar.

Både kön till telefonrådgivningen till läkarbesök har kortats och där ligger länet en bra bit före riksgenomsnittet, enligt statistiken.

När det gäller telefonkontakter får nästan alla (97%) rådgivning samma dag mot riksgenomsnittets knappt nio av tio (89%).

Besök hos läkare inom sju dagar ligger bara lite över rikssnittet (94% mot 93%). Under året har 14 nya läkare anställts.

- Våra landstingsdrivna vårdcentraler får nöjdare patienter samtidigt som vi stärker oss både i kvalitet och kapar köerna. Förhoppningsvis kan också kortare köer till vårdcentralerna i längden underlätta trycket på våra akutmottagningar, säger Monica Johansson (S) primärvårdsnämndens ordförande.

Moderaterna i landstinget hävdar att de positiva siffrorna är alliansens förtjänst. Hälsovalsreformen infördes av Alliansregeringen med lagen om valfrihet (LOV) och infördes i Sörmland 2010.

- Valfrihetsreformen har visat sig göra det lättare att få vård, få bättre bemötande och att patienterna upplever en högre kvalitet säger Magnus Leivik, gruppledare för moderaterna.

Moderaterna vill gå vidare med liknande reformer också inom den vård som bedrivs på sjukhusen.

Moderaterna tror att förbättringar kan ske även ispecialistsjukvården.