Sörmland

Nej till säkerhetskontroller på domstolar

1:23 min

Hotbilden på länets tingsrätter är inte sådan att obligatoriska säkerhetskontroller behövs. Den bedömningen gör tingsrätterna i Eskilstuna och Nyköping, trots att andra tingsrätter, bland annat Helsingborg och Blekinge, har infört säkerhetskontroller.

Men förutom hotbilden anför domstolschefen i Eskilstuna ekonomin som hinder mot ökad säkerhet.

Det finns i nuläget inga planer på att införa obligatoriska säkerhetskontroller på domstolarna i Eskilstuna och Nyköping.

Trots att anställda på domstolar som infört säkerhetskontroller upplever att säkerheten har ökat. Lars Magnusson är chef vid Eskilstuna tingsrätt.

- Vi upplever väl att vi inte har en sån hotbild mot den här myndigheten eller domstolen som gör att det finns ett omedelbart behov av ständig säkerhetskontroll, säger han.

Även på tingsrätten i Nyköping gör rådmannen Petra Bengtsson en liknande bedömning. Men på domstolarna i Södertälje, Malmö, Helsingborg, Lund, Göterborg och Blekinge görs en annan bedömning. Där används säkerhetskontroller liknande de som finns på flygplatser vid varje rättegång.

Det blev möjligt i somras när en ny lag trädde i kraft som innebär att det inte längre krävs en konkret hotbild för att en domstol ska få upprätta säkerhetskontroller. Det räcker med att det till exempel i största allmänhet är oroligt på orten.

De obligatoriska säkerhetskontrollerna har lett till ett stort antal beslag. Bara Lund i beslagtogs 35 knivar och knogjärn under januari. Lars Magnusson chef vid Eskilstuna tingsrätt kan också se fördelar med obligatoriska säkerhetskontroller.

- Jag tror att dom allra flesta skulle tycka att det var positivt. De skulle känna sig tryggare när de var här på tingsrätten och därmed skulle också förutsättningen för bra rättegångar ökar, säger Lars Magnusson.

Men det finns en hake.

- Det är ju naturligtvis en fråga om ekonomi. Dels så kostar det att ha ständig säkerhetskontroll och dessutom så måste vi bygga om våra lokaler om vi ska ha det här. Det är en ganska stor investering, säger Lars Magnusson