Sörmland

Dubbelt så många utlänningskontroller

1:34 min

Det görs numera betydligt fler kontroller av utlänningars identitet på andra ställen än enbart på Skavsta. Polisen i Sörmland har de senaste åren satsat på så kallade inre utlänningskontroller. Men man använder sig inte av stockholmspolisens kritiserade metod.

Antalet kontroller utanför Skavsta flygplats har blivit dubbelt så många. 
Enligt länspolismästaren Mats Kirestam handlar de id-kontroller som genomförs i Sörmland om att leva upp till Sveriges ansvar i Schengensamarbetet.

– Inom Schengen sker inte gränskontroller, utan man ska göra kompensatoriska åtgärder istället. Och det är inte enbart på Skavsta som de här kontrollerna ska göras, utan det ska göras i hela länet, säger länspolismästare Mats Kirestam.

Hos sörmlandspolisen finns en målsättning att öka andelen kontroller  utanför Skavsta. Och andelen har blivit dubbelt så stor som 2010. Förra året gjorde polisen knappt 2500 inre utlänningskontroller i länet och över hälften av dem utanför flygplatsen.

I en inre utlänningskontroll kontrollerar polisen om utländska medborgare som befinner sig här har tillstånd att göra det. Syftet är att kompensera för de gränskontroller som togs bort i och med Schengensamarbetet, som Sverige gick med i 2001, och att hitta människor som befinner sig här utan tillstånd. 

Kontrollerna kan ske i samband med en trafikkontroll eller efter tips om att det till exempel på en arbetsplats jobbar personer som vistas i landet utan tillstånd.

De id-kontroller som stockholmspolisen genomfört i tunnelbanan och som under den senaste tiden fått hård kritik, är inget som länspolismästaren kan kommentera. Men han säger att för sörmlandspolisen handlar arbetet inte om att jaga människor som fått avslag på sin asylansökan:

– I Sörmland är inte min intention att vi ska vidta åtgärder som enbart syftar till att anträffa människor som vistas illegalt, utan vad jag vill är att man i samband med att man gör andra ingripanden också tittar på det här, säger länspolismästare Mats Kirestam.