Strängnäs

"Utbyggd vindkraft ekonomisk tillgång"

1:45 min

Utbyggd vindkraft i länet kan bli en ekonomisk tillgång på den europeiska elmarknaden säger Mariefredspartisten Per Wedlin. Han möttes i debatt med vindkraftsmotståndaren Arne Lövgren.

Vindkraften bör byggas ut även om den inte behövs för vårt eget energibehov, det tycker Mariefredspartisten Per Wedlin, som sitter i Plan- och byggnämnden i Strängnäs.

I den heta debatten i vårt eftermiddagsprogram fick han svar på tal av vindkraftsmotståndaren Arne Lövgren, också han från Strängnäs, som vill ha stopp för vindkraftsutbyggnaden.

Vindkraft har sedan längte varit en stridsfråga i Strängnäs där energimyndigheten pekat ut sex områden som möjliga att bygga vindkraftparker på vardera 15-20 vindkraftverk av den större modellen 100 meter höga plus vingar. När Energimyndigheten nu kommer med ett nytt förslag där just de här områdena är borta så är förstås vindkraftsmotståndare i kommunen nöjda.

I det större perspektivet ser Per Wedlin vindkraften som goda affärsmöjligheter för svenska företag, medan Arne Lövgren menar att priset betalas av svenska elkonsumenters miljonsubventioner och av de som råkar bo nära områden där vindkraftsparkerna ska byggas.