Gnesta/Flen

Blixtkontroll av kobondens gårdar

Länsstyrelsen genomförde i fredags en så kallad CDB-kontroll två fastigheter där den brottsmisstänkte bonden i Stjärnhov har verksamhet. Kontrollen gjordes efter uppgifter om att det fanns omärkta djur på gårdarna.

Förutom inspektion på plats så går länsstyrelsen igenom journaler och register i en databas. Kontrollen kommer att ta drygt en vecka och senare kommer Länsstyrelsen presentera resultaten.

Livsmedelsverket gjorde förra veckan en kontroll av en stor mängd kött som hittats i fryscontainrar, men köttet var otjänligt och ska förstöras. Livsmedelsverket kommer av allt att döma att inom kort åtalsanmälan bonden för köttet som inte var märkt att det var godkänt slaktat.