Sörmland

"Utredningar om övergrepp tar för lång tid"

1:22 min

Det tar olika tid för polis och åklagare att utreda fall där barn misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Det visar en rapport från Rädda barnen.

I Eskilstuna och Nyköping utreddes sex av tio ärenden, om våld eller övergrepp mot barn, inom den lagstadgade tidsfristen 90 dagar

I riket klaras i genomsnitt 64 procent av fallen av inom 90-dagarsfristen. Rädda barnen är kritiska till att barn många gånger får vänta för länge och kräver att lagen ska skärpas.

Men handläggningstiden i Eskilstuna har förbättras. 2011 var detn 113 dagar och 2012 hade den krympt till 89 dagar. Riksgenomsnittet var 82 dagar.

I Nyköpig har medelvärdet på utredningstiden inte förändrats nämnvärt.

Ulf Stålhane, chef på kammaren i Eskilstuna, säger att man strävar efter att sköta utredningarna i tid och hans uppfattning är att Barnahuset har bidragit till en förbättring

– Grundtanken är att barnet som ska höras ska träffa de personer som behövs i utredningen på samma ställe. Och vi har speciellt ubildade förhörsledaren som är duktiga på att klara av den här typen av förhör.

Har det blivit bättre alltså?

–- Ja det skulle jag säga. Och inte minst den samverkan vi har mellan myndigheterna.

Tog det längre tid förut?

– Jag har inte kunskap om den statistik som fanns sen tidigare. Men Barnahuset gör definitivt att vi kan driva fram den här typen av utredningar mer effektivt.