Sörmland

Sörmland glest på vapen

Länet ligger under rikssnittet i vapentäthet. Var tjugonde invånare äger vapen och det finns knappt 200 vapen per tusen invånare. Det kan jämföras med Jämtlands län där vapentätheten är tre gånger så hög.

Sörmland är ett av ett av landets mest vapenglesa län.

Det finns 188 licensvapen per tusen invånare och de ägs av de knappt sex procent av länets befolkning som är vapenägare.

I topp i riket ligger inte oväntat norrlandslänen. I Jämtlands län äger drygt 17 procent av befolkningen vapen och det finns 596 vapen per 1 000 invånare.

De tre storstadslänen har lägst vapentäthet, följt av Västmanland och Sörmland.

Från den 1 mars kan personer som har olagliga vapen hemma lämna in dem till polisen utan risk för straff. Då börjar nämligen Sveriges tredje vapenamnesti.