Oxelösund

Lagstadgat inflytande över kommunalt vindkraftsbolag saknas

Oxelösunds kommun, en delägare i vindkraftsbolaget Bixia ProWin, får inte vara med och bestämma om viktiga frågor i företaget - till exempel beslut om nya bolagsförvärv. Det här strider mot kommunallagen hävdar Företagareombudsmannen som är en del av tankesmedjan Den nya välfärden.

Bixia Prowin AB:s bolagsordning stänger ute de 11 delägande kommunerna från kontrollen över bolaget trots att det är kommunala medel som används.

Det här strider mot kommunallagen enligt Företagareombudsmannen, som är en del av tankesmedjan Den nya välfärden.

Företagareombudsmannen ifrågasätter om kommunerna ens känner till bolagsordningens innehåll och rekommenderar kommunerna att ta sitt ansvar och se till att bolagsordningen i företaget följer lagen.

Bixia Prowin bildades i mars 2012 för att uppföra och driva vindkraftsproduktion.

I Prowins bolagsordning anges att ägarkommunerna inte ska få ta ställning till bolagets köp, av hela eller delar av andra företag, trots att kommunallagen anger att kommunala bolag har en sådan skyldighet.