Bakläxa för vindförslag

2:26 min

Förslaget om nya riksintressen för vindbruk till havs, som Energimyndigheten tagit fram, får bakläxa av länsstyrelsen. I sitt remissvar skriver länsstyrelsen i Sörmland att Energimyndigheten inte har kunnat visa att de områden som pekas ut verkligen är de bästa för vindkraftsparker.

– Vi har sagt att vi motsätter oss de områden som har pekats ut till havs. För att ett område skall kunna sägas vara av riksintresse  skall det verkligen vara av ”omistligt värde för nationen”, som det heter. Och det har Energimyndigheten inte visat, säger länsarkitekt Torbjörg Sekse.

Energimyndigheten har mer att göra, enligt länsarkitekt Torbjörg Sekse.

– Så till havs har Energimyndigheten en läxa att göra, menar vi. 

Då det gäller riksintresseområden för vindbruk på land så har länsstyrelsen i stort inga synpunkyter.  Länsstyrelsen anser att Energimyndigheten lyckats att genom enhetliga och skärpta kriterier hitta de bästa områden för vindkraftsexploatering på land.

Men enligt länsstyrelsens yttrande till myndigheten så gäller det inte för de utpekade områdena till havs - här har Energimyndigheten enligt länsstyrelsen använt alltför grova redskap som länsstyrelsen menar undergräver förtroendet för riksintressenas framtida status.

Bara det blåser tillräckligt och inte är för djupt, så kan det vara lämpat för vindkraftsparker. 

– Medelvinden och bottenförhållandena är bra längs hela den svenska kusten, då behövs det kanske ytterligare kriterier för att hitta de områden som är av omistligt värde för nationen, säger länsarkitekt  Torbjörg Sekse.

I Sörmland anser Energimyndigheten att det finns plats för 533 havsbaserade vindkraftverk.  En betydande del av dem i utpekade områden i Oxelösund. Nnågot som går stick i stäv med kommunens förslag på ett mer begränsat område i det yttersta havsbandet.

– Jag tycker att de ska utveckla sina metoder för att peka riksintresse för vindbruk. Det är inte realistiskt att peka ut så stora områden, säger Samy Abu Eid är kommunens planarkitekt.  

Men de Oxelösundsbor P4 Sörmland träffar är splittrade i frågan.

– Vindkraft är ju bra, men jag vet inte hur de reagerar till exempel ute på Femöra. Att det kommer för nära inpå, men personligen skulle det inte spela någon roll, säger Stefan Härjemark i Oxelösund.

– Visst är det väl bra, men det får ju inte skada naturen eller fåglarna, tycker Irene Blom.
Är det bättre att det finns längre ut?
– Ja, det är det ju.

– Jag tycker nog att det skall vara längre ut, säger Christina Nilsson.
Varför?
– Jo, jag vill inte ha det så nära. Vi har ju så fin skärgård.