Eskilstuna

Momsmiss miljonkostnad för Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun missade momsen när det fakturerade Engelska skolan för skolmaten. Friskolan köper skolmat av kommunen men ett faktureringsfel gjorde att kommunen fakturerade skolan med sammanlagt 3 miljoner kronor för lite.

När kommunen  i efterhand fakturerade skolan vägrade företaget betala. Med hjälp av en medlare har nu kommunen och skolan valt att dela på kostnaderna för den uteblivna momsen och står för 1,6 miljoner kronor var, det rapporterar Eskilstuna Kuriren.