Sörmland

Mobil satsning inom psykiatrin i Sörmland

Landstinget satsar nu på mobila team inom psykiatrin. Det betyder en ökad tillgänglighet och mobila insatser vid Nyköpings lasarett  och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. De mobila teamen kommer att kunna jobba med uppsökande verksamhet och hembesök.

För Eskilstunas del handlar satsningen framför allt om barn och ungdoms psykiatrin och mobila familjeteam.

Landstinget satsar 40 miljoner kronor under en treårsperiod.

Satsningarna på mobila team innebär att behovet av slutenvård minskar, och även minskar trycket på akutmottagningarna, enligt Landstingets beräkningar

– Vi vill bedriva en vård som inte är fast i en byggnad, utan en vård som finns så nära människors vardag som möjligt. Därför har landstingsmajoriteten avsatt medel för att bygga ut mobila team inom psykiatrin. Psykiatrin får möjlighet att möta människor där deras problem uppkommit, för att tillsammans med dem hitta lämpliga lösningar, säger Monica Johansson (S) ordförande i landstingets psykiatriberedning. 

Det slutgiltiga beslutet tas av Landstingsstyrelsen.