oxelösund

Planarkitekten tror inte på vindkraftspark i havet

1:24 min

Planarkitekten i Oxelösund anser att det är helt orealistiskt att bygga 500 vindkraftverk längs Sörmlandskusten. Förslaget kommer från Energimyndigheten, men Försvarsmakten kommer inte acceptera det, tror arkitekten.

Energimyndighetens förslag krockar med Försvarsmaktens intressen, som är överordnade alla andra riksintressen.

– Det blir ju väldigt intressant med tanke på vad Försvarsmakten tidigare yttrat, att de inte kan acceptera någon vindkraft i Oxelösunds skärgård, säger Samy Abu Eid, planarkitekt på Oxelösunds kommun.

Här föreligger en klar konflikt alltså?

– Absolut. Om inte Försvarsmakten kan acceptera någon vindkraft och deras intressen har företräde har inte riksintresset för vindkraft någon betydelse. Det saknar relevans helt enkelt.

I Energimyndighetens förslag pekas stora delar av Sörmlandskusten ut som möjligt riksintresse för vindbruk. Planerna syftar till att göra det möjligt att bygga som mest 533 vindkraftverk i de yttre delarna av sörmlandsskärgården, en betydande del av dem i Oxelösund.

I de utpekade områdena finns flera andra konkurrerande riksintressen, såsom rörligt friluftsliv, naturreservat kulturreservat, natura 2000 områden och i bakgrunden de militäta intressena.

Samy Abu Eid anser att Energimyndigheten borde samråda med bland andra försvaret om hur vindkraft ska kunna kombineras med de militära intressena.

Länsarkitekten Torbjörg Sekse gör samma analys. Vindkraftverken kan stoppas av Försvaret, som har andra intressen än Energimyndigheten.

– Det är uppenbart konflikter där, säger hon.

Men presschef på Energimyndigheten Ola Westholm säger att det vore konstigt om inte myndigheten skulle ta in synpunkter från Försvarsmakten på förslaget. Oxelösunds kommun behöver inte ta så allvarligt på kritiken från länsstyrelsen tycker han.

–  Det finns möjligheter för riksintressen för vind och försvar att samexistera.