katrineholm

Gryts gård blir byggnadsminne

Gryts gård i Julita utanför Katrineholm blir byggnadsminne. Det har Länsstyrelsen bestämt.

Gryts gård var kyrkoherdeboställe för Julita socken fram till 1550-talet. Sedan har den bebotts av bland annat bönder.

Gården har sedan 1955 varit byggnadsminnesskyddad, men enligt en annan lag, Lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Nu blir den byggnadsminne enligt Lagen om kulturminnen.

Riksantikvarieämbetet avsåg att byggnadsminnesmärka gården redan 1988, men det skedde inte. Numera är det istället länsstyrelserna som utser byggnadsminnen.

Länsstyrelsen kommer nu upprätta skyddsbestämmelser för byggnadsminnet i samråd med ägare.