Sörmland

Trosa återvinner mest elskrot

Återvinningen av småelektronik ökade 2012. I Sörmland återvanns i snitt 17 kilo elektronik per person. Flitigast på att återvinna elskrot i länet är Trosa där 24 kilo elskrot återvanns per person förra året.

Siffror från näringslivets återvinningsorganisation för el-skrot visar att allt mer små-elektronik återvinns.

Förra året ökade återvinningen av små och medelstora apparater som symaskiner, vattenkokare och elverktyg medan vitvaror, tv-apparater fortsatte återvinnas i samma omfattning som förut.

Även batteridrivna produkter som ficklampor, pannlampor och ljusslingor tas i allt högre grad till återvinningen.

I Sörmland återvanns 17 kilo elektronik per invånare, det är högre än rikssnittet på cirka 15 kilo.

Flitigaste återvinnarkommuner i länet var Trosa och Gnesta med knappt 24 respektive 22,5 kilo elskrot per person.

Utfasningen av glödlamporna börjar märkas, det ersätts med LED-lampor, men de kommer också in sällan eftersom livslängden är betydligt längre.

Antalet produkter i hemmen ökar också. I snitt finns det 42 ljuskällor i varje hem och teknikprodukterna för media och kommunikation blir allt fler.