Sörmland

Domstolar klarar tidsmål

Båda tingsrätterna i länet har mellan 2010 och 2012 blivit snabbare på att handlägga både brottmål och tvistemål.

Båda klarar sig inom regeringens målsättning - att brottmål ska handläggas inom fem månader och tvistemål inom 7 månader.

I Nyköpings tingsrätt fick brottsmålen i snitt vänta 2,7 månader 2012 och det är en förbättring från 3,1 månader 2010.

Även i Eskilstuna tingsrätt gick väntetiderna ner. Också tvistemål fick kortare väntetider under perioden.