eskilstuna

Parken Zoo förbjuds att ta in nya djur

4:20 min

Parken Zoo får inte ta in några nya arter under 2013. Det har Länsstyrelsen beslutat. Dessutom åtalsanmäler Länsstyrelsen Parken Zoo för misstänkt artskyddsbrott och hotar med stängning om bristerna inte åtgärdas.

Anledningen är bland annat att det saknas dokumentation om djuren, att flera hägn inte uppfyller kraven och att djur har rymt.

– Vi har sagt att de inte får ta in några nya djur under 2013, för vi tycker de ska få ordning på djuren de har innan de börjar satsa på fler, säger MaryAnn Fargo, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Bristerna är så allvarliga att parken kunnat stängas om den varit öppen idag. Om Parken Zoo inte hinner åtgärda bristerna innan sommaren kan Länsstyrelsen besluta att parken ska hålla stängt.

– Det är verkligen tur för dem att de har säsongsstängt nu, annars finns det en möjlighet att de inte fått ha öppet idag, säger MaryAnn Fargo.

Efter P4 Sörmlands och TV4-programmet Kalla faktas avslöjanden om missförhållanden på djurparken har både Svenska djurparksföreningen och en oberoende granskningsgrupp granskat djurparken. Nu kan det alltså även bli en rättslig prövning.

Länsstyrelsen anmäler Parken Zoo för misstänkt artskyddsbrott dels på grund av bristande dokumentation, dels på grund av brister i anläggningarna.

Parken Zoos vd Torbjörn Bergvall vill inte kommentera misstankarna om artskyddsbrott.

– Jag väljer att inte uttala mig i den frågan eftersom det är en anmälan som är riktad mot oss.

Däremot säger han att han välkomnar en prövning.

– Vi har blivit utredda av flera olika grupper ända sedan november och det är väldigt bra att man utreder och ser vilka förhållanden det är som föreligger, och i så fall korrigerar det som inte är bra.

Parken Zoos styrelseordförande, vänsterpartisten Tommy Hamberg, har inte heller några protester att komma med.

– Det är väl bara bra att de gör det, och så hoppas jag att handläggningstiderna inte är så långa som jag misstänker att de är på riksenheten för miljömål, säger han.

Tillsynen på Parken Zoo gjordes i november förra året, efter att en tidigare djurvårdare anmälde parken. Länsstyrelsen hann bara titta på en bråkdel av alla hägn men konstaterade elva olika brister, bland annat att djur gick i för trånga utrymmen, att hygienen var dålig och att flera djur gick inomhus året runt fast de har rätt att vara utomhus på sommaren.

MaryAnn Fargo blev förvånad. Hon tycker att man hade kunnat förvänta sig mer av Parken Zoo.

– Är man en stor djurpark som engagerar sig i bevarande och har en massa djur ska man inte bara leva upp till minimikraven, utan vara en bit över, säger hon.

Efter tillsynen krävde Länsstyrelsen att Parken Zoo skulle bygga om flera anläggningar, vilket Parken Zoo nu gör. Parken skulle också sända in dokumentation av arbetsrutiner, en karta över djurparken och en kollektionsplan. Det lyckades inte djurparken med.

– Det råder förvirring över deras administrativa bitar. När man ska gå igenom det här så har det varit ett enda stort pussel. Och det är inte alltid så att pusselbitarna fallit på rätt plats, säger MaryAnn Fargo.

Parken Zoo har inte kunnat redovisa någon fullständig kollektionsplan med uppgifter om varför djuren finns i djurparken, vilket bevarandevärde de har och vilka förändringar som planeras för dem. Dessutom saknas rutiner för hur alla djur ska skötas och matas, hur deras hälsa ska säkras och hur rymning ska förhindras. En bongoantilop har rymt och jättemyrsloken tog sig ut och dödade ett tiotal flamingosar år 2011.

Djurparkens karta över hägnen stämmer inte med verkligheten och flera djur har flyttats till andra hägn än de Länsstyrelsen godkänt. Ett av flera exempel är hårbältan, som skulle vistas i den tropiska delen Amazonas, men flyttades till aphuset, där den saknar grävmöjligheter.

– Man har inte riktigt haft koll på vilka beslut som gäller för vilka hägn och för vilka arter, säger MaryAnn Fargo.

Djurparken saknar också tillstånd enligt jaktförordningen att hålla djur i hägn. Det är det yttre stängslet kring Parken Zoo som bolaget inte sökt tillstånd för.

Länsstyrelsen pekar ut ledningen i sin anmälan och skriver att både styrelsen och vd:n saknar den saknar kunskap som krävs för att driva en djurpark.

– Vi anser inte att de uppfyllt kunskapskraven man ska ha enligt både miljöbalken och artskyddsförordningen. Man ska känna till lagstiftningarna och allt vad de innebär. Hade de känt till den hade det inte blivit så mycket problem, säger MaryAnn Fargo.

Men styrelseordföranden Tommy Hamberg tycker att styrelsen haft tillräcklig kunskap för sitt uppdrag, som handlar om en övergripande styrning av djurparken. Detaljbeslut har delegerats vidare till utbildad personal på djurparken, enligt honom.

– Vi har en styrelse som åtminstone känt till paragraferna, säger Tommy Hamberg.

Vd:n Torbjörn Bergvall har inte mycket att säga om Länsstyrelsens kritik.

– Jag kan inte svara så mycket på de här frågorna eftersom det är en anmälan riktad mot oss, säger han.

Totalt ska djurparken uppfylla tolv olika villkor senast den 15 april. Länsstyrelsen vill också veta hur mycket kunskaper den nya vd:n och djurparkschefen har. Den nya ledningen kan vänta sig ett förhör vid Länsstyrelsens uppföljningsbesök.

– Man kan säga att de kommer bli utsatta för ett litet prov. Det kommer bli ett x antal frågor som vi vill att de ska kunna svara på och dokument som de ska kunna plocka fram, säger MaryAnn Fargo.

Sista mars slutar Torbjörn Bergvall som vd för Parken Zoo. Han medger att han kunnat göra saker annorlunda.

– Det hade jag säkert kunnat. Hade jag gjort på ett annorlunda sätt, och hade vi i organisationen gjort på ett annorlunda sätt så hade vi säkert inte hamnat i den här situationen.

Vad skulle du kunnat göra annorlunda?

– Det vet jag inte.