Elev fortsatt avstängd från skola

Utbildningsnämnden i Katrineholm står fast vid beslutet att stänga av en elev från all undervisning vid Duveholmsskolan under resten av vårterminen.

Igår kväll togs ärendet upp på nytt i nämnden eftersom beslutet fattats på fel grund, det eftersom elevens föräldrar hade inte fått chansen att yttra sig. Men beslutet att stänga av eleven står alltså fast. Avstängningen grundar sig på att eleven vid flera tillfällen varit våldsam. Ordföranden i nämnden, Göran Dahlström, motiverar beslutet med att Katrineholm har nolltolerans mot våld i gymnasieskolorna.