Kommunalt bolag får rätt i tvist

Skatteverket får inte prövningstillstånd i skattetvisten med det kommunala bolaget Energi och Miljö i Eskilstuna. Därmed står kammarrättens dom fast.

Skatteverket ansåg att energibolaget dragit av alltför stora summor i deklarationen under flera års tid, så kallad intrångsersättning, förtäckt utdelning till aktieägarna, men Kammarrätten gav bolaget rätt.