Flopp för AMS-satsning på invandrare

Arbetsmarknadsstyrelsens försök att få in fler invandrare på arbetsmarknaden blev en flopp i Sörmland. Målet var att få in drygt 250 invandrare under förra året, men resultatet blev dryga åttio, eller 34 procent av det utsatta målet. En som projektet riktar sig till är Juliana Gurgez. Hon har irakiskt ursprung och har varit arbetssökande i ett år.

Projektet som gått ut på att specialutbildade arbetsförmedlare skulle hjälpa invandrare att hitta lämpliga arbetsplatser fick drygt fem miljoner kronor av arbetsmarknadsstyrelsen. Sörmland är ett av de län där projektet fungerat sämst. Sett till alla län som haft liknande projekt så har 70 procent av målen uppfyllts.