Kemisalar granskas

Alla kemisalar i skolorna i Sörmland kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i år eller nästa år. Kemister kommer att granska vilka risker som finns.

De senaste åren har antalet anmälda olyckor i skolornas kemisalar i landet ökat. Förra året anmäldes 13 olyckor, vilket nästan är en fördubbling jämfört med året innan. Strängnäs skolor var först ut i länet att granskas. Som vi rapporterade igår är städningen dålig och det finns en rad brister i kemisalarna.