Fler fallskador inom äldreomsorg

Fallskador bland äldre inom äldreomsorgen i Strängnäs har mer än fördubblats det senaste året. Det visar en rapport från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, mas, Siv Hansson.

Enligt rapporten så krävs ökad kompetensutveckling av personalen samt bättre så kallad vardagsrehabilitering för att vända utvecklingen. Mas är också mycket kritisk till att allt fler svårt sjuka personer i livets slutskede skrivs ut från sjukhusen och hamnar på kommunala äldreboenden vilket ger ett ökat tryck på dom anställda där.