Landstinget satsar på öppna vårdformer

Mer öppna vårdformer i psykiatrin. Det är något landstingsstyrelsen vill satsa på för den psykiatriska vården i Sörmland framöver.

Det nya förslaget innebär att majoriteten säger nej till tidigare förslag om nedskärningar på 10 miljoner kronor inom vuxenpsykiatrin. Det innebär i sin tur att den ekonomiska ramen kommer att vara oförändrad. -Men det blir en prioritering på öppna vårdformer, säger politikerna. Besparingarna görs inom slutenvården där antalet platser minskas, vid Nyköpings lasarett avvecklas den så kallade länsgemensamma resursenheten.