Ny industriutbildning i Flen

Flens kommun har fått ett förslag om en utbildning inom praktisk industriteknik godkänd av KY-myndigheten. KY står för kvalificerad yrkesutbildning som är en eftergymnasial utbildningsform.

Utbildningen i Flen, som är ett resultat av ett samarbete mellan kommun och näringsliv, startar redan till hösten. Trettio utbildningsplatser har beviljats och studenterna kommer att vistas mycket ute på lokala företag. En tredjedel av utbildningstiden består av praktik.