Höjd avgift för färdtjänst i Strängnäs

I slutet på månaden kommer beslut att fattas om förändringar i färdtjänsten i Strängnäs. Med största sannolikhet går ett förslag igenom som bland annat kommer att innebära dyrare egenavgifter och att avgiften inte delas mellan resenärerna vid samåkning. En av dem som flitigt brukar färdtjänst är Fru Pettersson i Strängnäs, och hon oroas av förändringarna.