Kommuner vill ta över landstingsuppgifter

Landets kommunalråd vill avskaffa landstingen i den nuvarande formen. Det framgår av en enkät som tidningen Dagens Samhälle gjort. Två av tre kommunstyrelse-ordföranden tycker att kommunerna ska vara huvudman för primärvården. Men Ulrica Ernving, vänsterpartist och sjukvårdslandstingsråd i Sörmland ser inte det här som något hot mot landstinget.